Wat is EESystem

Energy Enhancement System:
“The revolution of healing

Hoe werkt het Energy Enhancement System?

Ons lichaam is een geweldig en geavanceerd systeem dat, onder de juiste omstandigheden, het vermogen heeft om zichzelf te genezen en gezond te blijven.

In de huidige maatschappij wordt het lichaam blootgesteld aan invloeden van buitenaf, zoals straling van elektronica, bespoten voedsel, zware metalen, luchtvervuiling en stress. Dit belast het lichaam en kan er geleidelijk toe leiden dat het zijn vermogen tot zelfgenezing verliest en op den duur uiteindelijk ziek wordt.

EESystem genereert een energieveld op basis van bio-actieve Scalar energie. Het verblijven in dit energieveld kan helpen de effecten van storende frequenties in het lichaam te elimineren en teniet te doen, terwijl het de energie op celniveau optimaliseert tot 70-90 millivolt. Dit is conform de originele blauwdruk van ons lichaam.

Naarmate de cellen worden geladen, beginnen alle toxines in de cel uit de cel te worden vrijgegeven. Onderzoek heeft aangetoond dat sessies in een EESystem kunnen leiden tot DNA-reparatie en verlenging van de telomeren. Ook worden de stamcellen in het eigen lichaam geactiveerd.

Deze technologie creëert de optimale omgeving voor ons lichaam en verbetert de circulatie, zuurstofopname en verhoogt de energie in de cellen. In deze toestand kan het lichaam zich verjongen en zijn algehele gezondheid en balans herstellen.

Het energieveld wordt gecreëerd via computers en hun schermen die heel precies zijn gepositioneerd. In de ruimte zitten is voldoende voor de lichaamscellen om energie te krijgen, te herstellen en gifstoffen op te ruimen.

EESystem is ontwikkeld door Dr. Sandra Rose Michael en wordt al twintig jaar volop gebruikt in de Verenigde Staten. In mei 2022 ging een interview met haar (“The Revolution of Healing”) viraal op YouTube. Sindsdien is de belangstelling wereldwijd enorm toegenomen.

Het EESystem is klinisch bestudeerd door meerdere externe partijen. Deze studies hebben bewijs geleverd van de potentie van de technologie.

Video’s

Video: “The Revolution of Healing” (Part 1) 1:05:34
Video: “The Revolution of Healing” (Part 2) 1:11:30
Video: “How to use scalar energy to reverse radiation issues” 40:50

Research Archief

Op de website van EESystem zijn veel onderzoeksmateriaal en klinische studies beschikbaar, waarin de positieve effecten worden onderschreven. Voor wie hier nog meer over wil lezen, hieronder een link naar hun Research Archief.

Video Archief

Het Video Archief is nog niet actief, de link komt later beschikbaar.